Tennisová škola Brno

V PONDĚLÍ 4.9. ZAČÍNÁME TRÉNOVAT PODLE ROZVRHU PŘED PRÁZDNINAMI

Provozní řád, stanovy spolku

HRÁČI chodí na tréninky dle rozvrhu.

OMLOUVÁNÍ HRÁČŮ 24 HOD PŘEDEM SMS ZPRÁVOU ZASLANOU TRENÉROVI.

ŘÁDNĚ OMLUVENÉ TRÉNINKY je možno vybrat v NÁHRADÁCH po domluvě s trenérem. Platí pouze u kategorie MINITENIS a rekreačních hráčů.

NÁHRADY - V případě řádně zrušeného tréninku, formou sms nebo emailem 24 hodin předem, je možné, si tento zrušený trénink (náhradu) vybrat v rámci dané sezóny, letní nebo zimní. Náhrady nelze převádět mezi letní a zimní sezónou a naopak.

Tréninky se platí  dle pokynů v kolonce PLATBY.

TERMÍN Vašeho tréninku se zobrazí po přihlášení.