Tennisová škola Brno

Provozní řád, stanovy spolku

HRÁČI chodí na tréninky dle rozvrhu.

OMLOUVÁNÍ HRÁČŮ 24 HOD PŘEDEM SMS ZPRÁVOU ZASLANOU TRENÉROVI.

ŘÁDNĚ OMLUVENÉ TRÉNINKY je možno vybrat v NÁHRADÁCH po domluvě s trenérem. Platí pouze u kategorie MINITENIS a rekreačních hráčů.

NÁHRADY - V případě řádně zrušeného tréninku, formou sms nebo emailem 24 hodin předem, je možné, si tento zrušený trénink (náhradu) vybrat v rámci dané sezóny, letní nebo zimní. Náhrady nelze převádět mezi letní a zimní sezónou a naopak.

Tréninky se platí  dle pokynů v kolonce PLATBY.

TERMÍN Vašeho tréninku se zobrazí po přihlášení.