Tennisová škola Brno

Dotace

 

PODPORUJÍ NÁS

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

MŠMT

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

 

odkaz na portál KAM ZA SPORTEM V BRNĚ  

www.kamzasportemvbrne.cz

 

 Neivestiční dotace program PODPORA SPORTU 2023

- nájemné

- trenérské pomůcky

 Celková výše 240.000,-Kč